Globalna próba wiary i zaufania już trwa, antychryst nadchodzi, 3 dni ciemności nadchodzą! Aby to wytrwać musimy mieć silną wiarę, zaufanie do Pana Boga i czysty stan duszy! Miejcie ogromną ostrożność do objawień prywatnych niemających uznania w stanowisku Kościoła, czytajcie Słowo Boże! 3 dni ciemności to Boża kara za zło ludzi! Podczas obecnej Apokalipsy panuje szatan na Ziemi w niezwykły sposób, będzie szalał, lecz ostatecznie przegra! Bezbożnicy umrą ze strachu! Tuż przed 3 dniami ciemności oraz końcem świata pojawią się znaki Boże! Odmawiajcie różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego! Powierzmy się Maryi, która otuli nas szczególną opieką, ochroni przed szatanem! Pan Jezus przestrzega – „dzień Pański przyjdzie tak, jak złodziej w nocy”! Już teraz musimy wyrwać się z przywiązań od grzechów i trwać w czystości! Codziennie się módlcie; często chodźcie na nabożeństwa; spowiadajcie się, by nie być w grzechach ciężkich; trenujcie swoją wiarę!


25 Nov
25Nov

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.