Z racji, że nasz portal ma charakter wolnościowy, to możecie Państwo publikować swoje wpisy. Tekst musi być podpisany, musi zawierać datę napisania, a informacje w nim zamieszczone muszą być wiarygodne i pewne. Nie dopuszczamy plotek, ani oszczerstw, czy też kłamstw. Można wysuwać własne hipotezy i opinie w publikacji. W tekście powinny znaleźć się dowody, przykłady opisywanych tez. Można dodawać zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe do wpisu. Przypominamy, że Prawy Głos jest portalem propolskim i katolickim. Publikacje możecie Państwo przesyłać na naszego maila - info@prawyglos.com. Życzymy powodzenia w pisaniu!