Otacza nas wielka piramida kłamstwa! Chaos medialny jest celowy, aby nas zdezorientować, zmylić! Badaj każdą informację dogłębnie i nie wierz nikomu na słowo! Największe spiski światowe to nie tylko plandemia, ale też globalne ocieplenie, atak na WTC, zabójstwo Johna F. Kennedy’ego, Bretton Woods i wiele innych! Szwindel plandemiczny to m.in. zmiana definicji pandemii, sztuczny wirus, fałszywe "testy" i statystyki, łgarscy "eksperci", dziwne sytuacje w szpitalach, zabójcze "szczepionki", NWO, rząd światowy! Obecna dezinformacja jest niezwykle zmasowana oraz ciężko ustalić, co jest faktem, a co mitem, jeśli ktoś "nie siedzi w temacie" i nie jest bardzo mądry! Gdyby nie łgarskie media, to byłoby normalnie! Nikt by nie był dezinformowany i plandemia nie mogłaby powstać! Plandemia Covida nie jest niczym nadzwyczajnym i w ogóle nie ma powodu do strachu, innych niż podstawowych zasad dbania o siebie, higieny! Łgarskie media normalne zachowania przedstawiają jako rzekome zagrożenie wirusowe, coś nienormalnego i wciągają ludzi w nienormalność, a odciągają od normalnego życia! To bardzo zaawansowane techniki manipulacji, sterowania ludźmi! Jest jednak na nie prosty sposób! Wystarczy w ogóle nie narażać się na łgarski przekaz, przez co nie damy się zmylić, oszukać i nie wzmocnimy wroga! Masoneria wypuszcza wiele kłamstw na swój i swoich planów temat, aby oszukać nie tylko zwykłych ludzi, ale też tych bardziej świadomych! Wypuszczanych jest multum tzw. teorii spiskowych, pośród których niektóre są prawdą, a inne nie! Robi się to po to, aby nas zdezorientować! Kluczowe jest też określenie "teoria spiskowa", które od razu u mas wywołuje przekonanie, że informacja tak nazywana jest fałszem, absurdem, ściemą! Aby światowy spisek był wykonalny trzeba zbierać też multum informacji o ludziach i przetwarzać, analizować te dane! Chodzi tu np. o aktywność w Sieci, przekonania polityczne, światopogląd, mentalność, kulturę, myślenie, upodobania, słabości, emocje! Odwraca się naszą uwagę od ważnych rzeczy i wyolbrzymia jakiś problem, a przede wszystkim celowo tworzy fałszywe informacje (przede wszystkim przekaz łgarskich mediów) w potężnych ilościach, aby przeciążyć i zdezorientować ludzi! Deep state tworzy też strach, aby pod jego wpływem masy zgadzały się na dalszą realizacją określonej agendy rzekomo w imię walki z zagrożeniem! Jeśli występuje opór, to zastraszanie znacznie narasta! Wymusza się nawet noszenie masek, trzymanie dystansu, przestrzeganie lockdownu itp., aby nas wykończyć i byśmy byli niewolnikami! Ponadto stosuje się taktykę zawstydzania nas, poniżania, abyśmy się wstydzili normalnych zachowań i przyjęli NWO! Masoneria nami aż tak gardzi, że prawdę zapisuje nawet w oficjalnych dokumentach (np. Agenda 21), a masy i tak to wyśmieją oraz w to nie wierzą! Tworzy się ponadto konflikty społeczne, aby nas podzielić oraz wdrażane są diabelskie zasady pod iluzją dobra, aby zostały przyjęte, a ludzie stracili czujność! Deep state jest tak cwane, że samo nas prowokuje do np. protestów, a na skutek tych protestów zaostrza reżim! Prawda i osoby, które ją głoszą są dyskredytowane, atakowane i szczuje się na nie! Deep state jest niezwykle psychopatyczne i inteligentne! Wykorzystują wobec nas złożone zagrania!


16 Mar
16Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.