Komunia Św. na rękę to bluźnierstwo! Komunię Św. można przyjmować tylko do ust! Musimy wyrażać swoją wiarę publicznie poprzez m.in. uszanowanie do Pana Jezusa, np. przez przyjmowanie Pana Jezusa na klęcząco do ust! Elitom wszystko wychodzi na sucho, ale Pan Bóg ich rozliczy! Ludzie tracą szacunek do Pana Jezusa nawet teraz - w sytuacji kryzysowej! Zaczęli radować diabła, który przez plandemię tryumfuje! Wpierw Komunię Św. udzielano przy balaskach kościoła, na klęcząco do ust, co jest najlepszym sposobem udzielania Komunii Św.! Usunięto balaski z kościołów, a większość wiernych przyjmuje Komunię na stojąco do ust lub na rękę, co jest nieprawidłowością! Klęknięcie przed Panem Jezusem to akt wielkiego szacunku, umiłowania wobec Pana Jezusa! Przyjmowanie Komunii Św. na stojąco do ust jest aroganckie, niegodne wobec Pana Jezusa, jeśli możemy przyjąć Komunię w postawie klęczącej! Przy przyjmowaniu Komunii Św. musimy być w stanie łaski uświęcającej i przyjąć ją na klęcząco do ust tylko i wyłącznie z rąk kapłana, a nie np. siostry zakonnej, szafarza Komunii innego niż ksiądz! W Meczetach i Synagogach surowo wymagane jest okazywanie szacunku, wiary, a w naszych kościołach nie ma żadnych sprawdzanych, egzekwowanych wymagań dla wiernych! Grzechy przeciwko wierze wynikają z braku szacunku, miłości do Boga, relacji z Nim! Degeneracja w kościele niemal zawsze jest skutkiem liberalizacji sposobu podawania Komunii Św.! Musimy okazywać szacunek, cześć do Boga, pobożność, jakie tylko maksymalnie możemy! Od lat powszechnie odchodzi się od prawdziwej wiary w Kościele, czego winni są księżą, którzy doprowadzają do tego! Komunię Św. mogą podawać wyłącznie kapłani, a dotykać eucharystię i bieliznę kielichową mogą tylko kapłani i osoby konsekrowane, a nie np. ministranci i lektorzy! Mało którzy kapłani o tym wiedzą, a takie jest prawo kościelne! Elementy Mszy Św., np. ofiarowanie, bardzo się zmieniły względem nawet ostatnich 100 lat! Często dokonano tego bezprawnie! Tylko kapłan i osoby konsekrowane mogą trzymać w ręce Komunię Św.! Zwykli wierni nie mają do tego prawa! Jest to zakazane przez Kościół, a się to masowo czyni (Komunia Św. na rękę)! W seminariach kapłanów się o tym nie uczy, bo zostały one objęte masońską kontrolą!


13 May
13May

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.