Bergoglio zakazał od dziś odprawiania Mszy Św. Trydenckiej! Od dnia dzisiejszego jedynie biskupi mogą zatwierdzać grupy odprawiające Msze Trydenckie! Grupy takie będą inwigilowane i szczegółowo sprawdzane, czy np. popierają sobór watykański II lub obecnego papieża! Społeczności niezatwierdzone przez biskupów nie będą mogły odprawiać takiej Mszy! W żadnym kościele parafialnym nie będzie można odprawiać takiej Mszy, nawet jak biskup się na nią zgodzi! Msze takie będą mogły być odprawiane jedynie po dokładnej kontroli biskupa oraz jego zgodzie i np. w kaplicach, a nie kościołach parafialnych! Bergoglio chce zniszczyć Mszę Trydencką! Bergoglio zakazał tworzenia nowych grup ludzi chętnych na Msze Trydenckie! Jedynie ludzie obecnie chodzący na Msze Trydenckie mają szanse na dalsze w niej uczestniczenie (zostaną dokładnie prześwietleni przez biskupa)! Biskup ponadto przed wydaniem zgody będzie musiał się skonsultować ze stolicą apostolską! Oznacza to totalną kontrolę ludzi chodzących na Mszę Trydencką i wyeliminowanie de facto tej Mszy! Obecnie nawet żaden ksiądz nie może odprawiać Mszy Trydenckiej, tylko musi uzyskać na to pozwolenie od biskupa! Bergoglio wykonał tak ostre czyny, bo chce, aby tylko obecna nowa Msza była w obiegu! Argumentuje on to w taki sposób, że Msza Trydencka wprowadza podział wśród wiernych! To wielki absurd! Bergoglio powinien wobec tego zakazać neokatechumenalnych Mszy, bo one też wprowadzają podział! On jednak tego nie zrobi, bo celem jest tylko i wyłącznie zniszczenie Mszy Trydenckiej, podczas której (względem innych Mszy) okazuje się Bogu największy szacunek! Msze Trydenckie będą musiały teraz odbywać się w tzw. podziemiu! Nawet obecnie tępi się księży odprawiających Mszę Trydencką! Utrzymywanie tradycji jest niszczone! Bóg wystawia nas na kolejną próbę i nie możemy jej przegrać! Kościół będzie coraz bardziej niszczony! Wielki ucisk się rozpoczyna! Aktualnie dochodzi do tego, że tradycyjną Mszę trzeba odprawiać w ukryciu! Warto już obecnie znaleźć świadomego, prawdziwego, prawego kapłana i być przygotowanym na naprawdę ciężkie czasy, które się obecnie rozpoczynają!


17 Jul
17Jul

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.