Wypełnienie Apokalipsy oznacza koniec świata! Nie wiadomo, kiedy on nastąpi, lecz wiadomo, że życie po śmierci jest wieczne! Musimy w pełni przyjąć Bożą wolę i się do niej dostosować! Nie możemy ingerować w Boże plany, nie możemy chcieć teraz lub za bardzo długi czas końca świata! Musimy w pełni się zgodzić z planem Bożym, wielbić Boga i nie ulec szatańskim pokusom! NWO przegra przed Bogiem! Globaliści nigdy nie wygrają ze Stwórcą, pomimo ogromnej władzy i bogactwa, jakie mają! Dyktatorzy doznają potężnych męczarń w piekle! Są zwiedzeni przez szatana! Trzeba być cierpliwym i pełnić wolę Bożą! Na wszystkie zawieruchy, zaburzenia remedium jest spokój i postawa zgodna z wolą Bożą, trzeba mieć Boga na 1 miejscu! Działajcie dla Boga, wypełniajcie jego wolę pomimo państwowych zakazów, męczarń, prześladowań!


10 Mar
10Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.