Ogólnokrajowy obowiązkowy spis ludzi jest w Wielkiej Brytanii i będzie też teraz w Polsce! Już za niedługo rozpocznie się Narodowy Spis Powszechny, który jest obowiązkowy i może być wypełniony przez Internet! Karą za jego nie wypełnienie jest grzywna! Jest ona w wysokości od 20 zł do 5000 zł! Może być nałożona tylko jeden raz! Grzywna jest formą kary, a nie przymusu do wzięcia udziału w Spisie! W NSP są ogólne pytania o życiu, a także szczegółowe o zdrowiu, finansach, pracy, zamieszkaniu, narodowości, rodzinie, domu, wyposażeniu domu! Cały Spis prawo nakazuje prawidłowo, zgodnie z prawdą wypełnić! Dane zebrane w NSP nie będą mogły być wykorzystywane w innych celach niż Narodowego Spisu Powszechnego (według prawa, a w rzeczywistości może być inaczej)! Trwa on od 1 kwietnia do 30 czerwca! Sprawa śmierdzi na kilometr, ponieważ wiele krajów w tym samym momencie wdraża takowy spis społeczeństwa! Jest to bardzo dziwne, bo nasze podstawowe dane ma państwo, a aż tak szczegółowe dane nie są państwu normalnie potrzebne! Niemożliwe, że chodzi o zwykłą statystykę! Spis może służyć sprawdzeniu przez deep state, jak dużo musi jeszcze wykonać przemian i na jakim poziomie są postępy! Od dziesiątek lat w Polsce nie było żadnego przymusowego spisu! Teraz został takowy ogłoszony i to w wielu (jak nie w większości) krajach!


26 Mar
26Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.