Rockefellerowie i inne gagatki z deep state stoją za wszystkimi znanymi atakami, przekrętami, wielkimi zmianami na świecie! Ma to na celu wdrażać rząd światowy! Ludzi omotają przez media, a kontrolę nad państwami zdobędą przez banki, kasę! Wojna z terroryzmem to ściema! Zapoczątkował to 9/11, który był ustawką! Na jego podstawie wdrożono jednak szereg ograniczeń, które zmniejszają swobody obywatelskie i zwiększają kontrolę! Ostateczny cel to wszczepienie każdemu czipa RFID, wdrożyć cyfrową walutę i mieć totalną kontrolę nad wszystkim! Chcą de facto zmienić ludzi w cyborgi, które będą w pełni nadzorowane i niezwykle totalitarnie władane przez deep state! Wszystko będzie połączone z czipem (nawet to, co na co dzień robisz)! Jeśli będziesz robił coś przeciw systemowi, to czip zostanie Ci wyłączony i przez to nic nie kupisz ani nie sprzedasz lub zostaną nałożone na Ciebie inne kary! Każdy Twój ruch będzie analizowany przez system! Wszystko będzie kontrolowane! Będzie to na bazie sieci 5G! Elita nie ma jakiegokolwiek szacunku dla obywateli i się nimi nie przejmuje! Deep state dąży do władzy absolutnej! Chcą władać wszystkim i wszystko kontrolować! Przyznał to sam Nicholas Rockefeller! Zrobią to stopniowo poprzez zaawansowany cyfrowy system, który dotknie wszelkie obszary życia społecznego! Chodzi o masową cyfryzacją, cyfrową walutę, czipy, system oceny społecznej, potężną inwigilację (nawet kontrolę umysłów mas)! Jakakolwiek wolność, własność prywatna, niezależność nie będą wśród obywateli istniały! Władzę absolutną nad całym światem mają sprawować globalne masońskie elity!


28 Dec
28Dec

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.