Policjanci! Pamiętacie swoje ślubowanie? Pamiętacie, że macie służyć narodowi, bronić go?! Pamiętacie, że macie pilnować przestrzegania Konstytucji?! Aby sprostać służbie w policji trzeba być prawość i wrażliwym na krzywdy ludzi! Gdzie wasz honor, gdzie wasze sumienie?! Dlaczego łamiecie Konstytucję i prześladujecie obywateli, łamiecie przysięgę złożoną na ślubowaniu?! Czemu bezprawnie karzecie Polaków, gazujecie ich, pałujecie, uziemiacie, podduszacie, bijecie i dręczycie na komisariatach?! Chciwość, strach, głupota, zachłanność wzięły górę!


14 Nov
14Nov

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.