Przywileje dla osób "zaszczepionych" są nielegalne, albowiem nikt nie może być dyskryminowany, każdy jest równy wobec prawa, a także wszyscy mają mieć równy dostęp do opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych!


09 Jan
09Jan

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.