Zmarł książę Filip! Był on przez 68 lat masonem! Rodzina królewska i Żydzi to jedni z liderów masońskich! Do szkockiej masonerii nie mogą przystąpić kobiety i czarnoskórzy! Masonerii nie podoba się to, że w UK władze sprawuje królowa! Podlegają pod nią służby specjalne! Masoneria powstała w Londynie z połączenia kilku lóż różokrzyżowych! Henryk VIII w UK z lożami różokrzyżowymi niezwykle mocno zwalczał katolików! Mordowano wszystkich, którzy przyznawali się do wiary katolickiej (większość katolików miała na to odwagę)! Dla księży budowano specjalne kryjówki, gdzie odprawiano ukryte Msze Św., spowiadano! Jeśli taki kapłan został odkryty przez system, to go zabijano! Książe Filip mógł być najbardziej wtajemniczony masońsko w rodzinie królewskiej! Bardzo udziela się książę Karol, który sporo wypowiada się w kwestii Wielkiego Resetu! W rządzie światowym książę Karol odgrywa ważną rolę! Otwierał on posiedzenie ŚFE i jest ważną osobą w Radzie na rzecz kapitalizmu inkluzywnego! Radę tę założyli Kościół katolicki (Bergoglio) i Rothschildowie! Rada ta jest tajemnicza i niewiele o niej wiemy! Więcej jest o niej niejasności niż jasności! Wpierw nazywała się ona Koalicja na rzecz kapitalizmu inkluzywnego i pod taką nazwą funkcjonowała między 2014 a 2015 rokiem (w 2014 roku ją powołano)! W grudniu 2020 roku organizacja jednak ożyła pod nazwą Rada na rzecz kapitalizmu inkluzywnego! Niejasności są nawet co do nazwy organizacji, ponieważ w przetłumaczonym na polski angielskim oryginale brzmi ona Rada z Watykanem na rzecz kapitalizmu inkluzywnego, a oficjalna polska nazwa nie ma dopisku "z Watykanem"! W dawnej Koalicji i obecnej Radzie są ci sami ludzie - nawet przedstawiciele światowych organizacji, np. ONZ! Na pierwszym spotkaniu koalicji było 500 bardzo bogatych, znaczących, mających jakąś władzę ludzi! W znacznej mierze są to dyrektorzy największych korporacji! Bergoglio spotykał się, współpracował, a nawet błogosławił masońskie elity! W 2015 roku na spotkaniu Koalicji jedna z frakcji masonerii rzuciła propozycję natychmiastowego wielkiego krachu! Mocno podzieliło to frakcje masonerii między sobą i Koalicja została oficjalnie zakończona! Bardzo szybki wielki krach nie udał się, albowiem nie wygrała Clintonowa, tylko prezydentem został Trump! Organizację wznowiono pod trochę inną nazwą dopiero w grudniu 2020 roku! Wygrana Bidena dla masonerii jest niezwykłym fartem, ponieważ Biden jest w 100% podległy najostrzejszej masonerii! Książe Karol zastąpił na razie miejsce księcia Filipa w masonerii! W rządzie światowym, który zostanie za kilka lat oficjalnie ogłoszony, mogą pojawić się książę Karol i Bergoglio! Szczegółowo omawia to książka "Masoneria polska 2021. Wielki Reset", która jest obecnie w przedsprzedaży!


29 Apr
29Apr

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.