Były worki i trumny z rzekomymi zmarłymi podczas I i II fali korony, a teraz też są! Mniej się jednak przyłożyli i zamiast pustych trumien lub worków z kukłami dali worki (z kukłami lub prawdziwymi ludźmi), a w jednym z nich był człowiek palący papierosa! Cały spisek tym razem wydał się na skutek jednego z jego uczestników! Ta i wiele innych podobnej wagi sytuacji jasno pokazują, że statystyki korony w ogóle nie są wiarygodne! Do zdemaskowania NWO nie potrzeba wiele! Wystarczy myśleć!


03 Apr
03Apr

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.