Jedynie jedna religia i jeden Kościół są prawdziwe! Bez przyjmowania Ciała i Krwi Pana Jezusa nie za zbawienia! Już od setek lat w Kościele mamy bardzo często do czynienia z antypapieżami! Szatan zwodzi ich za nosy! Szatan wdarł się do Kościoła poprzez objęcie stanowiska papieża przez diabelskich papieżów! Prawych, antymasońskich, tradycyjnych papieży otruto, zastraszano i wyeliminowano! Obecnie masoneria - szatan włada Kościołem! Sfałszowano nawet wybory na papieża, w których maił wygrać tradycyjny, niemodernistyczny papież!


30 Dec
30Dec

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.