Wpływ na płodność "szczepionki" covidowej został zbadany tylko na szczurach! Nie zbadano w ogóle badań nad rakotwórczością i genotoksycznością "szczepionki"! Nie znane też są konsekwencje łączenia "szczepionki" z lekami, szczepionkami! Wpływ "szczepionki" na płodność i ciąże sprawdzono tylko u zwierząt, a nie u ludzi (tak przynajmniej wynika z oficjalnej ulotki, realnie jednak "szczepionka" mogła zostać kompleksowo zbadana i jej zbrodnicze efekty są znane oraz celowe)! Nie znany jest też okres odporności na Covid-19, jaki daje "szczepionka"! Obecne "szczepienia" to eksperymenty! Zmuszanie do nich (np. przez rząd, linie lotnicze i sklepy) to łamanie Konstytucji! "Szczepionka" została dopuszczona warunkowo, nadzwyczajnie, a Polska nie ogłosiła stanu nadzwyczajnego!


11 Jan
11Jan

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.