Pfizer w ulotce swojej "szczepionki" podaje, że jest ona tylko dla szesnastolatków i starszych! Nie nadaje się ona dla ludzi ze słabą odpornością (np. starsze osoby, a to ich chcą przecież przede wszystkim "szczepić" - depopulacja) i dla chorych! Po przyjęciu "szczepionki" nie można przyjmować także leków (a osoby starsze zwyczajowo trwale je przyjmują)! Producent nie zapewnia także ochrony! Pfizer przekazuje także, że nie zbadano wpływu "szczepionki" na płodność i ciążę! Koncern nie zaleca "szczepić" się matkom ciężarnym! Pfizer zakazuje stosowania "szczepionki" u kobiet karmiących piersią! Korporacja odradza także zachodzenia w ciążę do dwóch miesięcy po "zaszczepieniu"! Nie zbadano także interakcji między "szczepionką" koronawirusową a innymi takimi specyfikami! "Szczepionka" koronawirusowa najprawdopodobniej obniża ogólną wydajność układu odpornościowego! Typowe niepożądane efekty "szczepionki" to objawy grypopodobne, bóle w miejscu zastrzyku, zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, mięśnioból i bóle stawów! Pfizer prosi lekarzy o przesyłanie mu nietypowych efektów poszczepiennych! Oznacza to, że badania nie były dokładne i producent nie zna wszystkich skutków ubocznych "szczepionki"! Ci, którzy się "zaszczepią" wezmą udział w eksperymencie medycznym! Skuteczność "szczepionki" badano tylko wśród zdrowych ludzi, którzy nigdy nie chorowali na Covid-19! Badania skuteczności i bezpieczeństwa "szczepionki" wśród ludzi dalej trwają i potrwają jeszcze prawie dwa lata! Mimo to dopuszcza się "szczepionkę", pomimo że nie została nawet dostatecznie przebadana! Pfizer badał na dwunastolatkach i starszych, a poniżej 16 roku życia "szczepionkę" i nie zezwolił na stosowanie jej dla osób poniżej 16 roku życia! Ciekawe, jakie skutki wystąpiły wśród młodszych, że już w ekspresowych (badania trwają kilka miesięcy) badaniach zabroniono stosowania specyfiku dla osób poniżej 16 lat?! "Szczepionka" jest skuteczna na Covid-19 w 95% (powyżej 16 lat)! Skuteczność u ludzi mających ponad 65 lat oraz mających więcej niż 75 lat wynosiła 94,7%! Nie wykonano nawet badań na zwierzętach nad ich płodnością i rozwojem po "zaszczepieniu"! "Szczepionkę" należy przechowywać w temperaturze od -80 °C do -60 °C! Po wyjęciu "szczepionkę" trzeba odpowiednio rozmrozić, a później specjalnie rozcieńczyć i użyć!


21 Dec
21Dec

Mateusz Zając

Nagłówek artykułu został sporządzony na podstawie przetłumaczonej ulotki "szczepionki" firmy Pfizer na Covid-19. Polecamy Państwu uważnie czytać nagłówki, ponieważ często są w nich istotne informacje, których nie ma w załączonych filmach.

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.