National Geographic informuje o technologii V2K, która służy do przesyłania głosów do głowy! Działa to jak laser dźwiękowy - poprzez wiązki wysyłany jest głos do głowy danej osoby na odległość! V2K może działać przez specjalny głośnik emitujący ultradźwięki bardzo kierunkowo emanowane na dany cel! Technologia ta jest czasami używana w niektórych sklepach (w Polsce chyba nie), aby nakłaniać klientów do kupna jakichś rzeczy! Może być też ona używana do zrobienia z kogoś świra, prześladowania i dręczenia go! Może się to odbywać nie tylko przez ultradźwięki, ale też przez mikrofale! Departament Armii Amerykańskiej otwarcie przyznaje w dokumencie z 2006 roku, że można wysyłać głosy do głowy człowieka zdalnie i może to skutkować licznymi problemami psychicznymi u tej osoby! Można poprzez krótkie impulsy na 2,45 GHz wywoływać u ludzi nieprzyjemne dźwięki w głowie (np. pisk, syczenie, bzyczenie, cykanie) i zwiększyć ciśnienie w czaszce, co przyznaje Pentagon! Niniejsze odgłosy tworzą się we wnętrzu głowy i poprzez zatkanie uszów nie pomożemy sobie! Armia Amerykańska już od co najmniej 47 lat temu dokładnie zna schematy działania V2K i umie tę technologię stosować! V2K może działać poprzez modulowane impulsowo mikrofale lub ultradźwięki! Wojsko amerykańskie ma w pełni opanowaną broń mikrofalową do tłumienia ludzi już od co najmniej kilkunastu lat! Nieśmiercionośny laser wojskowy może być głośny nawet rzędu 130 dB przy odległości 15 m, 140 dB przy 10 m, a przy 4 m zaczyna on wypalać cel! Wojsko ma bardzo dobrze opanowaną broń laserową!


06 Feb
06Feb

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.