Masoni chcą urządzić nam istne piekło! Polski rząd i rządy wielu innych krajów realizują założenia ŚFE! W 2030 roku totalne NWO, jakie zakłada Wielki Reset, ma być już wdrożone i w całej okazałości funkcjonować! NWO ma w sobie inteligentne miasta, Internet rzeczy - potężną inwigilację, kontrolę, możliwość zgromienia kogoś od razu, tłumienie oporu w zarodku! Jedna z włodarzy ŚFE na oficjalnej stronie ŚFE mówi, że wszyscy spoza miast zostaną wysiedleni do miast! Jedynie w nich da się kompletnie kontrolować ludzi! Jedynie w nich da się zbudować niezwykle potężną siatkę 5G i kamer! Wsie będą w pełni puste, opuszczone! "Nowy wspaniały świat" Huxleya to całkowicie poważna wizja świata, która obecnie nadeszła! Książka ta też mówi o osobach, które nie chcą się podporządkować NWO! W ostatecznej fazie NWO zakaże się rodziny, normalnego spładzania dzieci! Dzieci będą powstawały w laboratoriach - kompletnie sztucznie - jak "poresetowe" jedzenie! Ludzie, którzy nie podporządkują się NWO zostaną wysiedleni do swego rodzaju rezerwatów, obozów, gdzie będzie panowała totalna beznadzieja, ubóstwo, warunki nienadające się do życia, do którego zostały przyzwyczajone narody! Ludzie ci nie będą mogli nic kupić, nic sprzedać, bo będą całkowicie wykluczeni ze świata "poresetowego"! Mówi to książka "Nowy wspaniały świat" i otwarcie przyznaje jedna z szefów ŚFE! "1984" Orwella itp. książki to nie są żadne science fiction, tylko dokładnie zaplanowane plany elit wobec nas! Ludzie nie poradzą sobie w obozach i sami przyjmą znamię szatana, podporządkują się NWO i pójdą do miast! W rezerwatach będą musieli sami sobie wytwarzać jedzenie, zrobić ubrania i inne rzeczy, bo zostaną wszystkiego pozbawieni oraz nie będą mogli nic kupić, sprzedać, uzyskać od systemu! Jest to "łagodny" początkowy sposób na opornych! Gdyby sobie jednak dobrze radzili w obozach, a nawet im to pasowało, nie chcieli się zgodzić na NWO, to zacznie się ich silnie torturować, mordować, aby się w pełni poddali NWO! Wielki Reset został opracowany już setki lat temu i jest powoli, krok po kroku realizowany! Plandemia to już jeden z ostatnich etapów! Wielki Reset dotyczy całego świata! Fundusz Odbudowy służy uzyskaniu przez państwo stosownych środków na realizację totalnego NWO!


10 May
10May

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.