Jeśli urzędnik (np. pracownik Sanepidu) wydał rażąco nielegalne decyzje, to kara, jaka może być na niego nałożona może wynieść wielkość jego dwunastomiesięcznej pensji! Potrzeba do tego wyrok sądowy potwierdzający bezprawie tego, co uczynił urzędnik! Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdyni odmawiał wydawania kar sanepidowskich za nienoszenie masek! Wiedział on, że kary są bezprawne i jeśliby je nałożył, to narażałby się zapłatę dużych odszkodowań!


09 Jan
09Jan

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.