Jak obecna światowa oligarchia zdobyła władzę?! To poprzez kredyty oferowane rządzącym, które i tak spływają do wielkich korporacji, a spłacają je rządy! Banki (deep state) zastraszają rządzących i nimi rządzą, ponieważ politycy mają u nich długi po uszy! W taki sposób deep state ma totalną kontrolę nad krajem, podbija go wojskowo i grabi przez swoje wielkie korporacje, a niewygodnych zastrasza i ostatecznie eliminuje! Dopóki ludzie będą wspierać wielkie korporacje, banki, to deep state się utrzyma! Musimy korzystać z usług i produktów lokalnych, obywatelskich, społecznych, a nie od wielkich koncernów, albowiem przez to wspieramy NWO! Deep state niszczy Polskę, bo została im ona sprzedana przez antypolskich polityków władających (tylko oficjalnie) naszym krajem! Oprócz amerykańskiej finansjery żydowskiego pochodzenia zagrażają nam także historyczni zaborcy - Niemcy oraz Rosja i inni!


03 Jan
03Jan

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.