W Wielkiej Brytanii do 21 marca każdy musi wysłać rządowi swoje dane (imię, nazwisko, data urodzenia, rasa) w ramach spisu powszechnego! Jak tego ktoś nie zrobi, to przyjdą do jego mieszkania funkcjonariusze i na żywo będą chcieli uzyskać te dane, a jak ich im nie poda, to mogą nałożyć karę 1000 funtów! Będzie to ostatni spis powszechny, albowiem nie będzie to wkrótce dalej potrzebne z racji cyfrowych dokumentów, paszportów itp.! Tego typu spisy ludności były za Heroda (ten, kto się nie dał, to był eliminowany), a w Polsce za czasów okupacji nazistowskiej NSDAP unicestwiało się każdego, kto miał broń! Mass media łżą, że jak się dasz spisać, to będziesz szczęśliwy! Funkcjonariusze prawdopodobnie będą chodzić po domach tych, co się nie dali spisać już we kwietniu!


07 Mar
07Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.