W domach nie mają krzyża, obrazów św., a drzewek szczęścia, słoników, posągów bożków, medalionów, amuletów itp. demonicznych przedmiotów masa! Jeśli nie możesz się pozbyć (przywiązanie, uzależnienie) takich przedmiotów, to wiedz, że siedzą w tobie demony! Większość Polaków nieświadomie służy demonom! Bóg przebacza winy, ale wymaga odpokutowania za nie! Ogień sprawiedliwości Bożej jest nieporównywalnie większy niż ból, jaki doznajesz na Ziemi! Jedynie religia katolicka prowadzi do zbawienia!


30 Oct
30Oct

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.