Jeśli zatrzymamy którąś z podstaw NWO teraz, to NWO nie powstanie! Wdrażanie NWO obecnie znacznie przyspieszyło! Deep state dochodzi teraz do szczytu władzy, która wkrótce przez 10 państw natchnionych przez Boga ma im zostać odebrana, lecz później deep state ją odzyska! Odebranie władzy deep state ma nastąpić po wielkim przebudzeniu, niezadowoleniu ludzi! Pełne władanie Ziemią przez szatana będzie oznaczało powstanie NWO i przyjście Antychrysta! Bóg jednak skróci nam tę męczarnie! Z Biblii wynika, że deep state dostanie równie srogie kary od Boga, jakie wyrządziło szkody ludziom! Biblia mówi, że masy zostaną oszukane przez wielką farmację i magów! Słowo Boże przekazuje, że farmakologia, leki i magia doprowadzą do światowej depopulacji! Ze szczegółowych i rzetelnych badań Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologicznego w Zurychu wynika, że 147 korporacji światowych kontroluje korporacje globalne tworząc główne węzły sieci! 110 z tych 147 korporacji to koncerny finansowe! Analizy wykazały, że za sznurki tych 147 korporacji pociąga zaledwie 5 megafunduszy z USA! Badania wykazały też, że pieniądz nie jest neutralny! Deep state go kontroluje! N. Rothschild wprost powiedział, że nie ważne, kto formalnie rządzi danym krajem, tylko kto kontroluje podaż pieniądza! Deep state nie ma żadnych dobrych uczuć i pragnie tylko maksymalizować swoje zyski oraz władzę! System blockchain jest w pełni prowadzony, władany przez deep state! Posłuży on do totalnego NWO! Będzie wtedy tylko cyfrowa waluta! Na stronie Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa ukazał się raport pt. "The SPARS Pandemic", gdzie jest opisana kolejna pandemia na lata 2025-2028! Takich dokumentów jest znacznie więcej! Deep state finansuje to mocno, aby sprawdzić każdy możliwy scenariusz, by ich plan NWO! Na razie nie wiadomo, czy deep state uda się wdrożyć cyfrową walutę, przymus "szczepień"! Może się to udać globalnie lub np. tylko w niektórych krajach! Tam, gdzie ludzie są posłuszni i siedzą cicho, tam NWO przoduje! Tam, gdzie ludzie prężnie działają, tam NWO ma powstać później! Dochód podstawowy uśpi ludzi! Gdy grupa 10 państw zdobędzie władzę, to oprócz deep state podupadną też Chiny! USA upadnie w momencie, gdy po władzy 10 państw znów rządy przejmie deep state! Polska jest pod bardzo silnymi wpływami deep state, lecz raczej nie dozna aż tak silnego NWO, jak inne kraje! Zwykłych Żydów traktuje się tak samo jak i nas - za bydło! NWO wkrótce mocno uderzy, a ludzie się obudzą i 10 państw przejmie władzę! USA jeszcze długo będą mocarstwem!


12 Feb
12Feb

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.