Został już uchwalony prawny obowiązek noszenia masek! Kara za jego nie przestrzegania może wynosić nawet 1000 zł! Największym absurdem jest jednak to, że jeśli dziecko nie będzie nosić maski, to jego rodzicowi może za to zostać nałożony mandat (do 1000 zł)! Zwolniono także z odpowiedzialności karnej lekarzy!


16 Dec
16Dec

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.