Wyciek ropy w Zatoce Meksykańskiej - wielki spisek w imię ogromnych pieniędzy kosztem ludzi, zwierząt i przyrody! BP celowo zatruwa środowisko w Zatoce, stara się wyludnić okolicznych ludzi (nawet poprzez zagłodzenie), aby jeszcze bardziej rozwinąć tam swój przemysł! Dla wielkich korporacji życie ludzkie, natura nie mają znaczenia! Liczą się dla nich pieniądze! Wielkie korporacje mają większą władzę niż rząd, a tym bardziej wojsko czy policja! Barack Obama to agent CIA!


07 Nov
07Nov

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.