Żyjemy w czasach Antychrysta! Niemal wszyscy księża na najwyższych stanowiskach dokonali apostazji! Na czele jest Bergoglio! Dali się zwieść szatanowi! Watykan nie opublikował wszystkich Tajemnic Fatimskich! Dopóki ludzie masowo nie odejdą od Kościoła i nie nastanie powszechny grzech, zatracenie, pycha i zapanowanie Antychrysta w Watykanie, to koniec świata nie nastanie! Objawienie się Antychrysta publicznie jest już bliskie! Ma on na celu zwieść wszystkich ludzi! Komunia Św. dla rozwodników, kapłaństwo dla kobiet, pozwolenie głoszenia Ewangelii kobietom, dezinformowanie ludzi o NWO, aborcji (np. przez tzw. portale fast-checkingowe lub mass media), uważanie komunizmu, marksizmu i innych katastrofalnych ustrojów za słuszne, likwidacja własności prywatnej i wolnego rynku, zmodernizowanie, zdemokratyzowanie Kościoła, zezwolenie księżom na małżeństwa, dopuszczenie Komunii Św. na rękę to znaki nadejścia Antychrysta, jego czasów! Wszystko to już się dzieje! Mnożą się obecnie liczne sekty, dziwne ruchy rzekomo katolickie, herezje i objawienia prywatne! Obecne czasy to wielki egzamin naszej wiary! Większość ludzi go oblewa! Czasy Antychrysta możemy łatwo rozpoznać od tego, że nastąpiła nagła i całkowita zmiana polityki oraz mentalności ludzi! Nastało to w 2020 roku na całym świecie! Władza w rządzie światowym jest przygotowana dla Antychrysta!


12 Mar
12Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.