Nowe rozporządzenie ws. masek napisane na kolanie albo przez amatora! Użyto tam sformułowanie, że "nakazuje się zakrywania, przy pomocy maseczki, ust i nosa" do 14 marca 2021 roku! W rozporządzeniu nie zdefiniowano terminu maseczka! Maseczką może być maska Spidermana, Anonymous, maseczka kosmetyczna, a nawet komin, bandana (maseczka - zdrobnienie od słowa maska - coś maskującego)! Zakaz wjazdu dla osób z Czech i Słowacji, które nie mają negatywnego wyniku "testu" lub certyfikatu "zaszczepienia" jest nielegalny! Otworzono hotele pod warunkiem udostępnienia maks. 50% pokoi gościnnych! Dyskoteki, siłownie, kluby fitness są dalej nielegalnie przez to rozporządzenie zamknięte! Doszedł jednak nowy sposób, aby otworzyć taki biznes - odległość min. 1,5 m między każdym klientem! Otworzono też kina, teatry itp. pod warunkiem udostępnienia maks. 50% miejsc i nakazania ludziom (jeśli nie są rodziną, nie mieszkają razem, nie sprawują nad niepełnosprawnym lub dzieckiem poniżej 13 lat opieki) zajmowanie co drugiego miejsca! Kina niezbyt chcą się otwierać, bo biznes się im nie zwróci (zbyt mało ludzi na projekcjach filmowych)!


27 Feb
27Feb

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.