Bezwarunkowy dochód podstawowy proponowany przez rząd to 1200 zł dla dorosłego i 600 zł dla dziecka co miesiąc! PiS chce to wdrożyć! Dawane by były każdemu pieniądze za nic! Rząd wykorzystuje ogrom pieniędzy, aby realizować określone cele! Dochód podstawowy to narzędzie kontroli i ewentualnego gromienia opornych! Przedsiębiorcy na początku tego roku i w zeszłym roku byli niemiłosiernie zamknięci i wobec tego często hucznie protestowali! Wyszli na ulicę, bo ponieśli ogromne straty finansowe! Za niedługo jednak może każdy dostanie gwarantowany dochód podstawowy i już przedsiębiorcy nie będą strajkować, ponieważ będą mieli pieniądze! Wiele ludzi zrezygnuje z pracy, bo będą mogli żyć z dochodu podstawowego, który najprawdopodobniej z czasem będzie większy! Przedsiębiorcy przestali protestować, gdy rząd powiedział, że przedsiębiorcom strajkującym nie da pieniędzy z tarczy antykryzysowej i odbierze im przekazane już pieniądze z tarczy! Dochód podstawowy to smycz dla ludzi, żeby byli posłuszni! Warunki otrzymywania dochodu podstawowego będą się coraz bardziej zaostrzać, a konieczność pobierania dochodu będzie się zwiększać (inflacja, kryzys)! Biedni i ludzie ze średnimi zarobkami na pewno będą chętni na dochód podstawowy! Zapewne ustanowi się, że osoby protestujące przeciw rządowi, obostrzeniom nie będą dostawały dochodu podstawowego! Dochód podstawowy to początek rozdawania wszystkim pieniędzy za nic! To element Wielkiego Resetu i IV rewolucji przemysłowej! Chodzi o to, aby ludzie nie pracowali, a zamiast nich w zakładach pracy były maszyny, roboty! Ludzie będą dostawać dochód podstawowy, bez którego nie będą mogli przeżyć! Uzależni się ich od niego i żeby go dostawać będą musieli być w pełni posłuszni rządowi! Na marszach LGBT Policja nie prześladowała, atakowała ludzi, a na manifestacjach przeciw obostrzeniom pałowano ludzi, stosowano wobec nich mobbing, dawano im bezprawne mandaty! Ludzie, którzy nie będą brać dochodu podstawowego będą stopniowo coraz gorzej się utrzymywać, a ostatecznie nie dadzą rady przeżyć! Może dojść do tego, że zarobki w pracy bardzo się obniżą lub dla pracujących będą nakładane nowe bardzo duże podatki i ludzie nie będą mogli przetrwać bez dochodu podstawowego oraz nie będą już chcieli pracować! Polski nie stać na dochód podstawowy i będzie on oznaczał totalną zapaść! Gospodarka już leży i kwiczy, a za niedługo całkowicie padnie, co elity wykorzystają i wdrożą wobec tego nowy system walutowy i przemysłowy (cyfrowa waluta, AI, IoT, roboty itp.)! Oficjalne statystyki przedstawiają dług publiczny dużo mniejszy, niż jest naprawdę! Polski nie stać na nawet spłacenie długów, a odsetki coraz bardziej rosną! W Polsce są wysokie podatki, a znaczącej ilości ludzi nie chce się pracować! Wielu pracownikom, którzy na skutek lockdownu nie mogli chodzić do pracy nie chce się teraz pracować! Zmniejszyła się motywacja do pracy i ludzie chętnie przystaną na dochód podstawowy, bo będą mogli z niego przetrwać na dobrych warunkach! Masy masowo zrezygnują z pracy i przejdą na dochód podstawowy! Wobec tego będzie zdecydowanie za mało pracowników w wielu branżach i zastąpią ich roboty! Dochód podstawowy zostanie wdrożony w każdym kraju! Skończy się to bankructwem tych krajów, lecz wdroży się nowy system walutowy oparty na cyfrowej walucie i cały poprzedni system się zresetuje na rzecz nowego (wraz z długami krajów)! Możliwe, że ludziom będą odbierane ich domy, mieszkania w sensie takim, że nie będą one już ich własnością, tylko państwa! Będzie to warunkiem do otrzymywania dochodu podstawowego! Chodzi o likwidację własności prywatnej! Dochód podstawowy i inne nowe elementy NWO są coraz silniejsze i osoby, które z nich korzystają są od nich całkowicie zniewolone, a ludzie stawiający opór są za to wykluczani z życia publicznego, mocno atakowani! Ostatecznie może dojść do tego, że "niezaszczepieni", niezaczipowani, ludzie bez dochodu podstawowego nie będą mogli nawet wejść do sklepu! Klaus Schwab chce, aby ludzie nie pracowali i dostawali pieniądze za nic! Te pieniądze będą jednak niezbędne do życia, a ich pobieranie będzie oznaczało pełne podporządkowanie się NWO! Ludziom "niezaszczepionym" dochód podstawowy na pewno nie będzie przysługiwał! Trzeba już teraz bardzo głośno protestować przeciwko dochodowi podstawowemu i nie można dopuścić do jego wdrożenia!

  •  16.07.2021 08:41

UODO wydał komunikat, że nie można od nikogo żądać oznajmienia stanu "zaszczepienia" lub "niezaszczepienia" (tzw. segregacja sanitarna)! Łamie to RODO! Za łamanie przepisów RODO grożą bardzo ogromne kary finansowe, które nakłada UODO! Przedsiębiorcy nie mogą realizować segregacji sanitarnej! Rząd zachęca do stosowania segregacji sanitarnej, lecz jest to nielegalne! Za nierealizowanie segregacji sanitarnej za pewne za niedługo będą mandaty od Policji, co zmusi przedsiębiorców do jej realizowania i tym samym łamania RODO! Segregacji sanitarnej nie powinno być! Służy ona m.in. podzieleniu Polaków, wdrożenia zamętu, wrogości między obywatelami! Nikt nie może żądać okazania świadectwa "szczepienia"! Można jednak dobrowolnie okazać komuś swój certyfikat, lecz nie można robić tego wbrew swojej roli! Niewpuszczanie osób "niezaszczepionych" (osób bez certyfikatu) na np. koncerty jest nielegalne! Politycy jak zwykle nie odpowiedzą za segregację sanitarną, lecz przedsiębiorcy i urzędy dostaną srogie kary za segregację sanitarną! Obecnie urzędnicy Sanepidu i policjanci surowo odpowiadają za zamykanie ludziom biznesów, ograniczanie przemieszczania się ludzi itp.! Rząd za to nie odpowie, lecz pionkom i osobom wykonującym (np. Policja) się oberwie! Wielkie korporacje zapewne poradzą sobie nawet jak będą na nie nakładane ogromne kary za segregację sanitarną, lecz polscy przedsiębiorcy nie dadzą rady! Najbardziej im się oberwie! Może dojść do tego, że wszystkie rodzinne, polskie firmy padną! Informacja o "szczepieniu" dotyczy zdrowia i jest szczególnie chroniona przez RODO! Poinformować kogoś innego o swoim statusie "zaszczepienia" można jedynie jeśli się tego chce, robi się to świadomie, wyraźnie dobrowolnie! Nie można zapisywać, kto jest "zaszczepiony", a kto nie! Można wobec tego jedynie ustnie pozyskiwać informację o tym, czy ktoś jest "zaszczepiony", czy nie lub pisemnie, ale kartkę za niedługo zniszczyć! Nie można robić list osób "zaszczepionych", zapisywać statusu "szczepienia"! Osobie, na której wymuszono okazanie certyfikatu "szczepiennego" przysługuje odszkodowanie od tego, który na niej to wymusił! Reguluje to RODO! Rząd najprawdopodobniej celowo wdraża nielegalnie nowe obostrzenia, aby wytwarzał się zamęt, tworzyły się konflikty! Nie dajcie się temu i nie realizujcie segregacji sanitarnej!

  •  14.07.2021 15:20

Masoneria niszczy Kościół od środka metodami gotowania żaby i małych kroków! Robi to już od trochę ponad 100 lat! Obecnie ich plan dociera do ostatnich elementów! To już końcówka! Zaczęli od tego, że poszukiwali zaburzonych, trochę dziwacznych, psychopatycznych, bez kręgosłupa moralnego biednych uczniów ze szkół średnich i oferowali im darmową edukację na Wyższym Seminarium Dochowanym, a nawet stypendia i pomoc finansową dla ich rodzin! Masoni byli oczywiście dogadani z nauczycielami ze szkół średnich oraz mieli wpływy w seminariach! Młodzieńców kształcono na księży, jednak byli oni kierowani odpowiednio przez swoich masońskich opiekunów! Przyzwalano im na bardzo ciężkie grzechy, dewiacje (szczególnie seksualne)! Służyło to temu, aby ich zdeprawować i przekonać się, że na pewno nie mają tzw. hamulców podczas swojego postępowania! Ich wybryki służyły później jako haki na nich, bowiem na wszystko zbierano dowody, aby później nie mogli oni odmówić posłuszeństwa (w razie czego byliby zastraszani, że wszystko zostanie ujawnione)! Następnie takich księży wciskano do Kurii w zamian za korzyści majątkowe dla duchownych z Kurii od masonów! Masońscy księża pięli się wysoko w hierarchii kościelnej i zdobywali władzę nad duchownymi niższych rang! Nie byli to w żadnym stopniu przykładni kapłani - nie wierzyli oni w Boga, nie modlili się, byli pełni zła! Królowała u nich rozpusta, żądza władzy! Z biegiem czasu takie osoby były na stanowiskach biskupów, arcybiskupów, kardynałów, a nawet byli papieżami! Trwa to obecnie w całej okazałości! Władza Kościoła jest przepełniona masońskimi zbirami! W pełni kontrolują oni Kościół i pilnują, aby była w nim rozwijana agenda masońska, a wszelkie sprzeczne z wolnomularską doktryną materiały były surowo karane, zabronione! Masoni obiecywali księżom, że nie wyjdą na jaw ich seksualne wyczyny często na dzieciach! W zamian za to oczekiwali od duchownych pełnego posłuszeństwa! Obecnie media zaczynają prezentować kościelne afery pedofilskie, aby psuć opinię o Kościele i księżach! Ludzie nie zdają sobie sprawy, że w rzeczywistości pedofilia wśród nie księży nie odstaje w istotnym statystycznie stopniu od pedofilii wśród np. nauczycieli i lekarzy! Media hucznie nagłaśniają przypadki pedofilii dot. księży (tylko tej, która wychodzi na jaw), przez co ludzie błędnie uważają ogół księży za pedofilów, dewiantów i odsuwają się od Kościoła oraz Boga! Aktualny papież trzyma z masonerią i nawet oddaje cześć bożkom oraz islamowi! Całował on stopy muzułmanów, co w Koranie ma symbol mocnej podległości! Elity wkrótce doprowadzą do wycieku wszystkich przypadków pedofilii w Kościele! Będzie to tak ogromny, zmasowany, obszerny, huczny atak, że większość ludzi obrzydzi się Kościołem i nie będzie już do Niego chodzić oraz przestanie wierzyć w Boga! Księża zostaną znienawidzeni! Wtedy najprawdopodobniej ukaże się Antychryst, do którego masy chętnie się przyłączą! Niemalże wszyscy dadzą mu się zwieść i przez to zostaną na zawsze skazani na piekielne męki! Antychryst z łatwością przekona do siebie masy, które nie będą już w żadnym stopniu wyznawały katolicyzmu, a nawet chrześcijaństwa! Powstanie jedna światowa religia, za którą będzie stał szatan, a na czele której ludzie będą widzieli Antychrysta! Doprowadzi ich to do jeziora ognia, którego unikną nieliczne niezwykle mocno prześladowane osoby! Będzie to potężna próba wiary! Elity za pomocą wyżej przestawionej taktyki opanowały nie tylko Kościół, ale też rządy, media, celebrytów itp.! Za tym stoi diabeł! Nie dajcie się temu zwieść i bądźcie świadomi! Antychryst będzie bardzo przekonujący i praktycznie wszyscy mu się dadzą! Bądźcie na to przygotowani i się nie dajcie! Uświadamiajcie w dodatku innych (znajomych, bliskich, ludzi w Internecie, księży i innych), aby szatan ich nie zwiódł! Zostało naprawdę bardzo niewiele czasu na obudzenie i nawrócenie się! To ostatni moment! To najważniejszy moment w Waszym życiu! Chodzi o Wasze życie wieczne!

  •  11.07.2021 20:16

Białko S wirusa znajdujące się w "szczepionce" na Covid może przenosić się z "zaszczepionego" na innych przez skórę i oddech! Zmusza się ludzi do "szczepienia" szczególnie na Zachodzie! ŚFE zachęca do zwalniania z pracy "niezaszczepionych"! Rząd nie prowadzi kompleksowych badań nad skutkami "szczepień"! "Szczepienia" są de facto bezprawnie przymusowe dla wielu ludzi poprzez np. groźbę wyrzucenia z pracy, obniżenie zarobków! Nie ma w tej sprawie jednoznacznego oporu, a "szczepionka" jest pobieżnie, niedostatecznie zbadana i nie wiadomo, co naprawdę zawiera! Składniki "szczepionek" mogą być przenoszone na innych ludzi drogą powietrzną lub przez dotyk! Chodzi tu głównie o białko kolcowe wirusa SARS-CoV-2! Nie jest to wirus SARS-CoV-2, lecz sztucznie wydobyte, odpowiednio obrobione jego białko S! Ilość "zakażeń" na koronę i "zachorowań" na Covid w znaczącej ilości krajów wzrosła po "szczepieniu"! Białko S wirusa potrafi doprowadzić człowieka do choroby, której skutki będą zbliżone do choroby Covid-19! Nie wiadomo jednak dokładnie, jakie skutki w dłuższym czasie może to białko wywołać! Organizm traktuje je jako sztuczne niebezpieczeństwo! "Szczepionki" mRNA i wektorowe są najgorsze! "Testy" antygenowe i PCR nie nadają się do diagnozy, czy ktoś ma obecnie koronę! Okazuje się, że magnes przyłożony do miejsca wstrzyknięcia komuś "szczepionki" trzyma się ręki! Oznacza to, że w "szczepionce" jest ogrom związków ultramagnetycznych i metali ciężkich, które potrafią utrzymać nawet magnez! W oficjalnym składzie "szczepionki" nie ma o tym mowy, bo jest on niezgodny z realnym stanem! "Szczepionki" mRNA i wektorowe nigdy nie były stosowane w skali światowej! Zupełnie nieznane są ich długofalowe skutki! Na Słowacji wstrzymano "szczepionkę" AstraZeneca, bo doprowadziła ona do zgonu jednej osoby na skutek ciężkiej choroby genetycznej po "szczepieniu"! Polski rząd ściąga zaś do Polski "szczepionki", z których inne kraje rezygnują! Obecnie prawie 150 tys. ludzi nadmiarowo umarło! To skutek obostrzeń covidowych! Nie wyciąga się jednak konsekwencji wobec rządzących! Wielu "zaszczepionych" po "zaszczepieniu" przebywa chorobę podobną do Covid-19! To skutek białka S! "Szczepienia" pogarszają stan zdrowia ludzi! Jeśli nie masz objawów Covida, to nie ma opcji, że na niego chorujesz! Koronawirusem SARS-CoV-2 zarażają tylko osoby chore na Covid-19 (mają one objawy choroby)! Jeśli ktoś po "szczepieniu" ma objawy zbliżone do Covid-19, to jest to NOP, a rząd mówi, że to korzystny efekt, który świadczy o tym, że "szczepionka" działa! Po "szczepieniu" może być wstrząs anafilaktyczny, małopłytkowość, zakrzepice, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie komórek śródbłonka i inne w czasie krótkim po "szczepieniu" - do miesiąca! "Zaszczepieni" na Covid dużo gorzej przejdą inne choroby dość podobne do Covida niż osoby "niezaszczepione"! Jak "zaszczepieni" zachorują na grypę, to dość ciężko lub nawet śmiertelnie ją przejdą! Na jesieni "zaszczepieni" dostaną sztormów cytokinowych i masowo będą umierać! Te masowe zgony przypisze się nowej mutacji korony, lecz będą to efekty "szczepień"! Mogą od białka S zachorować na liczne choroby autoimmunologiczne! Nie wiadomo, jak organizm reaguje na białko S wirusa! Szczególnie może to wpływać na kwestie związane z płodnością! Skutki tego będą długofalowe! Badania "szczepionki" dalej trwają i nie zostały zakończone! "Lekarze" w ogóle nie informują o skutkach "szczepień", które obserwują u swoich pacjentów, bo są zastraszeni! Muszą to robić, ale tego nie robią! 8 grudnia 2020 roku prezes NIL i Minister Zdrowia rozpoczęli, ogłosili nękanie, gromienie lekarzy mówiących prawdę! Dr A. Martynowskiej odebrano nawet prawo do wykonywania zawodu! Polacy podczas okupacji nazistowskiej i radzieckiej stawiali opór napastnikom, a dziś są w większości podlegli satanistycznemu totalitarnemu NWO! Na skutek plandemii zatrzymuje się wiele zabiegów, diagnoz, leczeń, co doprowadza do masowych zgonów! Ludzie masowo będą umierać w męczarniach! Deep state chce zabić miliardy ludzi! Trzeba natychmiast odwołać obostrzenia, "szczepienia", "testy" - plandemię, co daje szansę na powrót do normalności! Niedzielski w NFZ ograniczył kompetencje wojewódzkich jednostek NFZ, a teraz na szczeblu MZ wprowadza jeszcze sroższe restrykcje! To pionek, słup NWO! Opieka prywatna nie wyrobi się w obliczu potężnej ilości poważnych chorób! "Szczepienia" dzieci to totalna zbrodnia z racji rozwijania się dzieci! Wielka farmacja planuje "szczepić" nawet dzieci mające 6 miesięcy i więcej! Niszczy to cały organizm zupełnie! Dzieci nie umierają ani nie chorują na Covid-19 i nie roznoszą korony! Nie ma żadnych argumentów (prócz depopulacji, odpowiedniej zmiany genów, organizmu człowieka) do "szczepienia" dzieci! Dzieci do "szczepień" przekonają aktorzy, YouTuberzy i influencerzy, którzy dostaną za to grubą kasę od rządu! Należy to rejestrować, zapisywać w celu zgromadzenia dowodów do wszczęcia postępowań wobec takich osób! Młodzi ludzie już obecnie w znaczącej ilości chorują po "zaszczepieniu"! Efekty "szczepień" mogą być nawet za kilka pokoleń! Składniki "szczepionki" dostają się nawet do mózgu i mają wpływ na cały organizm! GMO jest rakotwórcze, a "szczepionka" AstraZeneca jest GMO! Polskie lasy państwowe będą masowo spryskiwane glifosatem, czego nie konsultowano z obywatelami! Jest to silnie rakotwórcze! Nie znane są długoterminowe skutki "szczepień"! Ludzie poddający się "szczepieniu" są głupi i/lub nieświadomi! W polskich domach dziecka eksperymentuje się od miesięcy na dzieciach podając im "szczepionki" Pfizera! Traktuje się polskie dzieci jak szczury! Wielkie media dostały miliony złotych od rządu na promocję "szczepień"! Nie ma opcji, żeby wszystkie telewizje, politycy jednolicie zachęcali do "szczepień"! Jeśli tak jest, to oznacza to potężną korupcję! Nie można wierzyć w plandemię! Dziennikarzy mówiących prawdę się usuwa z mediów (np. Jan Pospieszalski)! Polski ład absolutnie niszczy obywatelskie firmy i daje władzę wielkim korporacjom - jest to NWO - podobnie, jak w Chinach! Musi być wolność, demokracja, sprawiedliwość, a nie totalitaryzm! Rząd z naszych pieniędzy finansuje działania, które są przeciwko nam! Zachowajcie ulotki "proszczepionkowe" rządowe, które rozdawała np. Poczta Polska, aby było to dowodem w przyszłościowych sprawach sądowych! Poczta Polska rozniosła około 15 mln ulotek, które zawierały same kłamstwa! Także pobierajcie wypowiedzi "ekspertów", rządzących, aby mieć jasne i klarowne dowody na ich zbrodnie! "Szczepienia" są bardzo powabnym zagrożeniem dla wszystkich ludzi! Trzeba wyraźnie mówić o kłamstwach rządu i je prostować! Przechowywanie w temp. -70 °C "szczepionki" Pfizera było ogromnie drogie! Pfizer jednak zmienił zasady i teraz "szczepionkę" można trzymać w temperaturach podobnych jak temperatury dotyczące innych "szczepionek"! Wygląda, że nikt na Ziemi nie odpowie za potężne zbrodnie przeciw ludzkości! Elity są bezkarne! Bóg zbrodniarzy jednak rozliczy! Obecnie żadnemu choremu służba zdrowia de facto nie pomaga! Podobno 20% "szczepionek" to placebo, a 80% "szczepionek" są prawdziwe! Byłoby to elementem badań III fazy, które obecnie dalej trwają i zakończą się w 2023 roku! Zdarza się nawet mieszanie "szczepionek" (dwie dawki "szczepionki" nie takich samych firm, a innych), przedłużanie odstępu między I a II dozą "szczepienia", złe przechowywanie preparatów, podawanie "szczepionek" przez niekompetentne do tego osoby itd.! Wskazuje to na to, że obecna akcja "szczepienna" to dopiero test światowego programu depopulacyjnego, który ma uśmiercić ok. 7 miliardów ludzi! Nie wiadomo, jakie będą skutki obecnego "szczepionkowego" eksperymentu! Nikt niezależnie nie zbadał składu "szczepionki"! "Szczepionki" są badane jedynie przez wielką farmację, a nie niezależnych naukowców!

  •  12.06.2021 14:58

Neuralink to czip autorstwa Elona Muska, który wszczepia się pod czaszkę i zmienia on człowieka w cyborga! Czip ładuje się bezprzewodowo przez skórę! Ma on pomóc w leczeniu pacjentów sparaliżowanych, z chorobami neurologicznymi! Główny jego cel to transhumanizm - zmiana ludzi w cyborgi NWO! Tłumaczy się to nadążaniem nad rozwojem technologicznym, nowoczesnością! To tak jakby morderca tłumaczył się, że koniecznym jest aby on zabijał ludzi, bo musi się wyżyć i zmniejszyć ilość ludzi! Argumenty są równie niedorzeczne, absurdalne, nie do przyjęcia! Tylko głupi może to uznać! Ludzie ślepo się na to godzą, bo nie myślą, a psychopatyczne elity żerują na głupocie i nieświadomości mas! Elity wyrządziły plandemię, aby zrealizować NWO! Tworzą one problemy, a później "cudowne" rozwiązania, które realizują ich ukryte niecne cele! Wkrótce rozpocznie się akcja czipowania ludzi czipami ID2020 pod pozorem kontroli plandemii - czip będzie wykrywał obecność wirusa! Wdroży się też system kontroli, inwigilacji oparty na czipach! Już się w to wkręca ludzi poprzez paszporty "szczepienne"! Plandemia jest podstawą "szczepienia" i czipwania! Trzeba wobec tego zniszczyć podstawę, a cała reszta upadnie! Gdy ludzie przestaną się bać, wierzyć w fałszywą pandemię, obudzą się, wyrwą się z systemu, zaczną myśleć i nie słuchać się ślepo mass mediów, to nie dadzą się "szczepieniu" i czipowaniu! Dlatego tak ważna jest świadomość! System "szczepienny" już wprowadza obywateli w system oceny społecznej - każdy ruch danej osoby jest odpowiednio punktowany, a dana ocena niesie za sobą dane konsekwencje - gdy jakaś osoba ma niską punktację to np. nie może wyjechać za granicę, ma wyższe podatki, wysyła się ją na przymusowe roboty fizyczne, a osoba z dużą ilością punktów jest np. wynagradzana finansowo, ma ulgi podatkowe! Taki totalitarny system wdraża się nam pod pozorem plandemii! Elity planowały to już od setek lat! Obudźcie się i nie pozwalajcie elicie na dalsze kroki, tylko na każdy ich ruch mówcie jasno nie! Nie można iść na ustępstwa! Nie można się godzić na jakiekolwiek elementy NWO! Bierność to zgoda! Trzeba wyraźnie, stanowczo i głośno protestować! Nie można się stosować do obostrzeń! Umysły cyborgów (to już będą resztki człowieka) będą w pełni kontrolowane przez elitę! Takie osoby nie będą wolne w żaden sposób! Nie będą mogły podejmować żadnych wolnych decyzji, tylko będą zniewolone! To szatańskie idee! Będzie można zdalnie zadać komuś ból, przekazać jakieś komunikaty, głos, śledzić myśli, wygenerować w kimś jakieś uczucia, osłabić kogoś, a nawet zabić (oczywiście wszystko w sposób zdalny poprzez mikrofale - 5G, czip i smartfon)! W "szczepionkach" jest hydrożel, który dosłownie rozchodzi się po całym ciele i dochodzi do nawet kości! Jego celem jest m.in. zapewnienie totalnej władzy czipowi nad całym ciałem człowieka (wraz z mózgiem)! Technologia jest neutralna i jej wykorzystanie zależy od osób, które nią kierują, ale też od nas, bo jak się ciągle absolutnie nie będziemy na nią, albo na jakiejś jej funkcje godzić, to tego nie będzie! Kluczowe będą wdrażane akty prawne przez rządy, bo od tego będzie zależało, do czego posłużą czipy, plandemia, "szczepionki" itd.! Określa to (bezprawne) prawo!

  •  05.06.2021 23:37

Cena Bitcoina znacznie spada! W Internecie promowane są tylko i wyłącznie treści pozytywne o kryptowalutach, a negatywne opinie są niepromowane, "zakopywane"! Są one niepewne i ich ceny są bardzo chwiejne! Anomalie cenowe są całkowicie głupio, niedorzecznie tłumaczone, co wskazuje na gruby przekręt ws. Bitcoina! Ceny będą spadać i najlepiej z kryptowalut jak najszybciej wyjść! Big tech bardzo dużo zarobił na kryptowalutach podczas lockdownów! Korporacje wykorzystują kryptowaluty do zysków finansowych i władzy nad światem! Nie wchodźcie w to! Ludzi bardzo zachęca się do inwestycji w kryptowaluty nawet w drobnych kwotach! Władze chińskie zakazały stosowania w Chinach Bitcoina, bo wiedziały, że będzie duży spadek wartości tej kryptowaluty! Ceny Bitcoina spadają, bo są luzowane obostrzenia! Jak zaostrzy się restrykcje, to ceny pójdą w górę! W Australii opodatkowało się nawet inwestycje kryptowalutowe, na skutek czego ludzie rezygnują z kryptowalut! Ma to na celu zachęcić do "normalnych" transakcji! W Polsce nie gnębi się ludzi mających ogromne zyski na kryptowalutach, ale zwykłych przedsiębiorców, a nawet obywateli - są niezwykle dręczeni! Polska w pełni realizuje NWO i Morawiecki chce, aby Polska była prymusem w tej satanistycznej agendzie! O Bitcoinie tak naprawdę nic nie wiadomo! Nieznany jest nawet jego autor! Ludzie idą w to ślepo, bo znane osobistości, ludzie wzbudzający zaufanie, media to promują! Czym prędzej się z tego wycofajcie! Masy przyzwyczaiło się, że rządy często wydają na różne cele miliardy złotych! Ludzie przestali już pojmować, jak duże są to kwoty! Milion sekund to 6 dni, a miliard sekund 30 lat! Miliard to 1000 milionów! To niezwykle ogromne wartości! "Szczepienia" podzieliły ludzi i często w rodzinie stawia się warunek, że jeśli ktoś się nie "zaszczepi" to nie będą z nim utrzymywane kontakty! To niezwykle głupie oraz stawia jasny przykład tego, jak mocny mass media mają wpływ na ludzi i jak bardzo ludzie nie myślą, tylko bezmyślnie słuchają mediów! W niemalże wszystkich krajach "szczepienia" spowodowały znaczący wzrost ilości zgonów - znacznie większy od przewidywanej wartości umieralności! Powstała przejrzysta animacja, która przedstawia ten problem dla wszystkich krajów! Co ciekawe, na ilość zgonów ludzi po rozpoczęciu "szczepień" nie ma wpływu rodzaj preparatów - mRNA, wektorowe, podjednostkowe! Bezsprzecznie "szczepienia" są przyczyną znacząco większej ilości zgonów od przewidywanej liczby śmierci! Producent "szczepionki" nie ma znaczenia! Ich efekty są niemalże identyczne! Nie wiadomo, dlaczego "szczepienia" w jednych krajach powodują znaczny wzrost ilości zgonów względem przewidywanej ilości umieralności, a w innych krajach ten wzrost jest stosunkowo niewielki! Możliwe, że składają się na to: stan służby zdrowia, czynniki środowiskowe (przede wszystkim elektrosmog), szczepienia niecovidowe, żywność, jakość przechowywania i podawania "szczepionek"! Nasze zamrażarki domowe mają temp. -4 °C! Nie możliwe, że wszystkie punkty "szczepienne" przetrzymują w odpowiednich warunkach "szczepionki" (np. -90 do -60 °C dla Pfizera)! Często potrzeba do tego bardzo profesjonalnego sprzętu, a "szczepienia" realizuje się nawet spontanicznie na jakichś wydarzeniach, w małych wiejskich przychodniach, zakładach pracy! W Chinach obecnie nawet oficjalne statystyki korony są małe! Nie oznacza to jednak, że jest tam dobrze! W Chinach jest niezwykle mocno rozwinięta inwigilacja, Internet rzeczy i teraz covidowy system kontrolny - kody QR, paszporty "szczepienne", aplikacje itp.! Chiny są najbardziej rozwinięte w Wielkim Resecie! Elity opracowały kilka dróg do zrealizowania NWO, a nie tylko jedną!

  •  05.06.2021 21:12

Rząd chce, aby tempo "szczepień" było jeszcze szybsze i ogłosił loterię dla "zaszczepionych"! Goje teraz oprócz opcji wyjazdu na zagraniczne wakacje mają opcję loterii! Z pewnością wielu się na to skusi, ponieważ głupota, fałszywość, obłuda i przekupność to filary znaczącej części polskiego narodu! Rząd w loterii oferuje sute nagrody pieniężne, hulajnogi elektryczne i samochody hybrydowe! Władza ponadto organizuje kampanię "Ostania prosta", w której biorą udział znane osoby (głównie aktorzy i sportowcy) zachęcające do "zaszczepienia się"! Rząd stara się przekonać Polaków, że aby wróciła normalność, skończyła się (fałszywa) pandemia, wystarczy się tylko "zaszczepić"! PiS za wszelką cenę stara się "zaszczepić" 100% Polaków, pomimo że odporność populacyjna na Covida została już dawno uzyskana i choroba ta nigdy nie była przyczyną pandemii ani znaczącego zagrożenia (poziom w okolicach grypy)! Obecnie wielu znanych telewizyjnych osobistości i YouTuberów "szczepi się" i publicznie o tym informuje, zachęca do "szczepień"! Dostają za to najprawdopodobniej grube pieniądze od agencji reklamowych powiązanych z rządem! Loteria rusza 1 lipca, lecz osoby wcześniej "zaszczepione" też będą brały w niej udział! Loteria nie dotyczy także zwykłych obywateli, ale też samorządów! Samorządy mogą zaoferować dla ludzi własne nagrody, a gminy, gdzie jest najwięcej "zaszczepionych" dostaną kasę! Co 2000 osoba wygra 500 zł, a co tydzień będzie głosowana nagroda po 50 tys. zł oraz hulajnogi elektryczne oraz vouchery paliwowe i ubezpieczeniowe! Co miesiąc będą głosowane dwie nagrody po 100 tys. zł i samochód hybrydowy! A w finale wygra się samochód hybrydowy i dwa razy po milion zł! Jeśli loteria się nie uda, to będą wchodziły zagrania przymusowe! Loteria to najtańszy sposób związany z pieniędzmi na promocję "szczepień"! Są to śmieszne (dla rządu) pieniądze, a pewnie największe wygrane trafią do znajomych ludzi z rządu (jak w loterii paragonowej)! Rząd się stara "na lekko" zrealizować "zaszczepienie" 100% obywateli! Loteria najbardziej skłoni biednych oraz patologię! Ludzi nie będą obchodzić informacje medyczne, fakty nt. "szczepionki", tylko kasa! Jeśli jakiś produkt jest porządny, to nie wymaga srogiej, nachalnej, nieuczciwej promocji! Jeśli taka jest, to znaczy, że promującemu niezwykle zależy na tym i ma jakieś niecne cele! Już połowa Polaków się "zaszczepiła"! 50-70% Polaków chce się "zaszczepić"! Świadomych jest mniej niż połowa! Spada liczba zapisów na "szczepienie" pomimo kampanii "Ostatnia prosta"! Rząd wobec tego ogłasza loterię! Rząd chce także "szczepić" chorych ludzi w szpitalach, co jest zabronione - nie można "szczepić" chorych i osłabionych! Polska skupuje od Zachodu "szczepionki", z których Zachód rezygnuje, bo są niebezpieczne! W Polsce "szczepionek" jest aż za dość! Wygląda na to, że "szczepienia" na Covida będą nie tylko w 2021 r., ale w kolejnych latach też! Możliwe, że dojdzie do nawet III dawki "szczepionki"! Seniorów powyżej 70 roku życia będzie można "szczepić" nawet w domach! Samorządy będą dzwonić do wszystkich ludzi po 70 roku życia i zachęcały do "szczepienia"! Rząd samorządom nielegalnie przekaże numery telefonów seniorów! Będzie wywoływana presja na starcach, aby się "zaszczepili"! Każdy samorząd na realizację tego celu dostanie od 10 do 40 tys. zł! Pierwsze 500 gmin będące mieć 75% "zaszczepienia" mieszkańców dostaną 100 tys. zł na dowolne cele! Gmina, która będzie miała największy poziom "zaszczepienia" otrzyma dwa miliony zł! Od 15 czerwca na każdej imprezie masowej będą otwarte punkty "szczepień", gdzie będą szczepieni ludzi! Odpowiedzialni za organizację tego będą wojewodowie! Nikt jednak nie mówi, że nie można np. pić alkoholu po "szczepieniu" ani o innych ważnych informacjach! Goje skaczą ślepo w ciemną przepaść! Nikt nie zwraca uwagi na to, że nigdy w Polsce nie zachęcano na cokolwiek tak mocno, jak obecnie na "szczepienia"! Dla gojów nie jest to podejrzane, bo w ogóle oni nie myślą! Rząd ciągle łże, że wystarczy się "zaszczepić", aby wróciła normalność! Ciągle to mówi, aby wmówić to ludziom, by się oni "zaszczepili"! Zluzował on nawet trochę obostrzenia, aby przekonać ludzi, że rzekomo naprawdę wrócenie do normalności jest możliwe! Dla osób niepełnosprawnych oferuje się "szczepienie" bez kolejki! Na ludziach wywiera się presje, dezinformuje się ich, aby się "zaszczepili"! Rząd stosuje liczne taktyki socjotechniki i manipulacji, aby zwiększać ilość "zaszczepionych"! Rząd będzie wykorzystywał stowarzyszenia, fundacje, "liderów młodzieżowych" w okolicy, znane osobistości, aby realizować "szczepienia"! Merytoryczna wiedza za tym nie stoi i trzeba wobec tego wykorzystać sławę znanych ludzi oraz rzekome dobre zdanie o nich! Wkrótce EMA dopuści "szczepionkę" Pfizera dla dzieci w wieku 12-15 lat! "Szczepionka" zostanie dzieciom pewnie dopuszczona podczas wakacji! Na konferencji rządowej dziennikarka spytała Dworczyka o sprawę zawiadomienie M. Banasia do Prokuratury, na co przerwano jej, że pytanie nie dotyczy "szczepień" i wyłączono jej mikrofon! To właśnie pisowska "wolność słowa"! Rząd boi się niewygodnych pytań, które mogą zepsuć jego reputację i tym samym pogorszyć akcję "szczepień"! Na poprzednich konferencjach rządowych dziennikarze mogli zadawać pytania na dowolne tematy!

  •  31.05.2021 23:31

Obóz Auschwitz nie spadł z nieba! Bardzo niewielu więźniów przeżyło obóz! Rewolucja francuska, powstania, a nawet obóz były dla ówczesnych ludzi bardzo odległe, a nawet niemożliwe! We wczesnych latach 30. XX wieku w berlińskiej dzielnicy bawarskiej pojawiły się tabliczki na niektórych ławkach zakazujące na nich siedzieć Żydów! Był to dopiero początek ludobójstwa! Nie wszystkie ławki były jednak tylko dla ludności nieżydowskiej i wobec tego nie było buntów! Później Żydom zabroniono wstęp do pływalni! Kolejnym krokiem był zakaz dla Żydów uczestnictwa w niemieckich związków śpiewaczy! Następnie zakazano zabaw dzieciom żydowskim z dziećmi niemieckimi! Dalej zaś wprowadzono ograniczenie sprzedaży żywności dla Żydów w postaci sprzedawania im artykułów żywnościowych tylko po godz. 17! Dyskryminacja Żydów stawała się coraz mocniejsza, a ludzie zaczęli się do tego przyzwyczajać, uważać za normalne, a nawet słuszne! Ludzie zaczęli akceptować dyskryminację Żydów! Uwierzyli nawet w to, że rzekomo Żydzi roznoszą choroby, są podludźmi i wobec tego trzeba na nich nakładać niezwykle srogie ograniczenia! Dochodziło do nienawiści wobec Żydów! Naziści spełniali żądania robotników, bardzo dbali o gospodarkę, siłę państwa! Doprowadzili do tego, że ludzie stali się obojętni na zło, co doprowadziło do ludobójstwa! Kolejnym krokiem był zakaz przyjmowania Żydów do pracy i zakaz opuszczania kraju przez Żydów! Później zaczęto wysyłać Żydów do gett i ich mordowano poprzez np. spaliny samochodowe lub w obozowych komorach gazowych! Ludobójstwo Polaków i innych Słowian, a także Żydów nadchodziło powolnymi krokami, a masy nawet to akceptowały, bo dały wiarę w to, że Żydzi i Słowianie to podludzie, którzy są niebezpieczni dla innych! Nazistowskie ludobójstwo dało dowód, że wszędzie można dokonać ludobójstwa dowolnej grupy ludzi przy użyciu odpowiednich taktyk! Łamanie praw obywatelskich, praw człowieka może skończyć się ludobójstwem! Nie możemy dopuszczać do bezprawia! Trzeba z tym walczyć, trzeba to powstrzymać! Historia Holokaustu daje dużo do myślenia i jest wyraźnym przykładem, że my dziś znajdujemy się w identycznej sytuacji jak wówczas Żydzi! Ludobójstwo jest jednak na o wiele bardziej zaawansowanym poziomie! Jest ono niewidoczne gołym okiem i już się na dobre rozpoczęło - "szczepienia" na Covid i 5G! Można je jednak lokalnie zatrzymać dzięki silnej aktywności obywatelskiej - np. walka prawna i uświadamianie! Już dyskryminuje się obywateli niepodległych NWO i mówi się, że rozsiewają oni koronę! Znajdujemy się na skraju zrealizowania przez lucyferiańskie elity swoich planów! Musimy do samego końca stawiać opór bierny i nie godzić się na jakiekolwiek obostrzenia, nie iść na jakiekolwiek ustępstwa! Trzeba stawić wyraźne nie dla całego NWO i uświadamiać innych, aby oni też się nie dali nowemu porządkowi świata! Tylko mocnym oporem biernym z Bożą pomocą możemy to zatrzymać! Dyskryminacja osób bez masek była początkiem! To tak jak dyskryminacja Żydów bez przepasek! Zaraz będzie się dyskryminować osoby bez "szczepionki", a później bez czipa! Da się je nawet do obozu, gdzie przymusowo "zaszczepi" i zaczipuje lub zabije! Masy to będą akceptować, bo będą przekonane, że "niezaszczepieni" i niezaczipowani sieją choroby - stanowią zagrożenie oraz są gorsi! Znajdujemy się w tragicznej sytuacji, która jest o wiele bardziej złożona, cięższa niż sytuacja Żydów i Słowian za czasów rządów nazistów! To, co planują satanistyczne elity jest największą zbrodnią w całej historii ludzkości! Jest to już Apokalipsa! Nie bądźcie obojętni i od razu jeśli następuje łamanie prawa głośno oraz stanowczo reagujcie! Nie możemy być podlegli NWO, musimy się wzajemnie wspierać i walczyć z NWO! Nie bądźcie obojętni na kłamstwa, dyskryminacje, manipulacje, łamanie praw ludzi, przykazań Bożych! Obojętność oznacza zgodę! Jeśli dalej będziecie obojętni na NWO, to spotka nas los o wiele gorszy niż Żydów!

  •  30.05.2021 15:36

W Polsce jest kilka szczepionek na grypę, które są tradycyjnego rodzaju! Są one jednak całkowicie szkodliwe i niepotrzebne! W szczepionkach na grypę są sztuczne wzmacniacze immunizacji, np. aluminium! Sekta szczepionkowa wierzy w rzekome dobro szczepionek, które nie zostało udowodnione, nie istnieje! Jeśli szczepionka na grypę wywołuje odporność, to w jakimś stopniu szkodzi, bo prowadzi do odporności na grypę! Przechorowanie grypy ani szczepienie na grypę nie dają dożywotniej odporności na nią! Grypa najprawdopodobniej została wytworzona przez wojsko i służby USA, bo w wojskowym Forcie Detrick zajmującym się bronią biologiczną po raz pierwszy wybuchła epidemia grypy! System zachęca wszystkich do szczepień na grypę, lecz są one płatne i nieobowiązkowe! Propaganda systemowa nie jest też nachalna, bardzo mocna! Na skutek tego na grypę bardzo mało Polaków się szczepi (ok. 4%)! W Polsce już można szczepić na grypę dzieci mające 6 miesięcy, a w pierwszych dniach życia dziecka podaje się dziecku szczepionki (które mają w sobie metale ciężkie)! Jakiekolwiek naruszanie praw stworzonych przez naturę źle się kończy! Jeśli do organizmu dociera jakakolwiek substancja w sposób sztuczny, nienaturalny (np. wirus w szczepionce), to jest to szkodliwe! 75% przeciwciał jest w układzie pokarmowym, 20% w układzie oddechowym i skórze, a tylko 5% w krwi! Szczepienia są podawane do układu krwionośnego i podaje się je już dzieciom, u których nie rozwinął się układ odpornościowy i bariera krew mózg (3-4 rok życia)! Metale ciężkie z krwi mogą się bez problemu dostać do mózgu, bo nie wykształciła się bariera krew-mózg, a układ odpornościowy także nie jest rozwinięty i nie zwalczy szkód poszczepiennych! Małym dzieciom podawane są metale ciężkie - w tym rtęć i aluminium, które hamują rozwój dzieci, a aluminium przyczynia się nawet do demencji! W Anglii wykonano bardzo kosztowne badania na listonoszach, które wykazały, że zaszczepieni i niezaszczepieni na grypę listonosze mieli taką samą ilość zwolnień z pracy! Od 30 lat wielka farmacja tworzy "ekspertów medycznych"! Polscy "eksperci" nie mają własnych prac nt. szczepionek! Informacje, jakie głoszą, pochodzą od wielkiej farmacji! Wielka farmacja sama decyduje o tym, co ma być w mass mediach o szczepionkach! Nie udowodniono, że jakiekolwiek szczepienia powstrzymały jakąkolwiek chorobę! Tam, gdzie stosowano szczepionki, tam były pandemie! Pandemie ospy i cholery w Anglii wystąpiły po szczepieniach! Polska kupuje szczepionki z naszych pieniędzy i nie zapewnia nam prawa wyboru nad zakupem szczepień! W 2005 roku wielka farmacja zarobiła ok. 5 mld dolarów z szczepień! Rządy w ogromnych ilościach kupują szczepionki, które powodują masę uszczerbków zdrowotnych i osłabiają zdrowie ludzi! Rząd wydaje pieniądze na niepotrzebne szczepienia, a służba zdrowia i gospodarka leżą! Samo wykonanie szczepionki na grypę zajmuje ok. 6 miesięcy, a badania powinny trwać kilka lat! Wirus grypy jednak co roku mutuje i robi się wobec tego co roku szczepionki na grypę, które nie są dobrze przebadane! Wytwarza się genetycznie modyfikowane szczepionki na grypę (z GMO), których skutki są zupełnie nieprzewidywalne! W latach 70. w Polsce wybuchła epidemia pół roku po tym, jak zakazano w Polsce podawania dzieciom tranu w szkołach! Im większy masz poziom witaminy D, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że zachorujesz na jakieś choroby wirusowe! Poziom musi być w granicach 50-60 mikrogramów w krwi! Polskie dzieci mają nawet po 5 mikrogramów! Podaje się małe dawki tej witaminy, a ludzie siedzą w domach i nie poddają się promieniom słonecznym! Szczepionkami zajmuje się nawet DARPA, której zainteresowaniami są różne projekty wojskowe, bronie biologiczne! Kraje, które przyjmuję nieprzebadane szczepionki są miejscami, gdzie te szczepionki są badane, testowane, a szczepieni to króliki doświadczalne!

  •  29.05.2021 23:07