UODO wydał komunikat, że nie można od nikogo żądać oznajmienia stanu "zaszczepienia" lub "niezaszczepienia" (tzw. segregacja sanitarna)! Łamie to RODO! Za łamanie przepisów RODO grożą bardzo ogromne kary finansowe, które nakłada UODO! Przedsiębiorcy nie mogą realizować segregacji sanitarnej! Rząd zachęca do stosowania segregacji sanitarnej, lecz jest to nielegalne! Za nierealizowanie segregacji sanitarnej za pewne za niedługo będą mandaty od Policji, co zmusi przedsiębiorców do jej realizowania i tym samym łamania RODO! Segregacji sanitarnej nie powinno być! Służy ona m.in. podzieleniu Polaków, wdrożenia zamętu, wrogości między obywatelami! Nikt nie może żądać okazania świadectwa "szczepienia"! Można jednak dobrowolnie okazać komuś swój certyfikat, lecz nie można robić tego wbrew swojej roli! Niewpuszczanie osób "niezaszczepionych" (osób bez certyfikatu) na np. koncerty jest nielegalne! Politycy jak zwykle nie odpowiedzą za segregację sanitarną, lecz przedsiębiorcy i urzędy dostaną srogie kary za segregację sanitarną! Obecnie urzędnicy Sanepidu i policjanci surowo odpowiadają za zamykanie ludziom biznesów, ograniczanie przemieszczania się ludzi itp.! Rząd za to nie odpowie, lecz pionkom i osobom wykonującym (np. Policja) się oberwie! Wielkie korporacje zapewne poradzą sobie nawet jak będą na nie nakładane ogromne kary za segregację sanitarną, lecz polscy przedsiębiorcy nie dadzą rady! Najbardziej im się oberwie! Może dojść do tego, że wszystkie rodzinne, polskie firmy padną! Informacja o "szczepieniu" dotyczy zdrowia i jest szczególnie chroniona przez RODO! Poinformować kogoś innego o swoim statusie "zaszczepienia" można jedynie jeśli się tego chce, robi się to świadomie, wyraźnie dobrowolnie! Nie można zapisywać, kto jest "zaszczepiony", a kto nie! Można wobec tego jedynie ustnie pozyskiwać informację o tym, czy ktoś jest "zaszczepiony", czy nie lub pisemnie, ale kartkę za niedługo zniszczyć! Nie można robić list osób "zaszczepionych", zapisywać statusu "szczepienia"! Osobie, na której wymuszono okazanie certyfikatu "szczepiennego" przysługuje odszkodowanie od tego, który na niej to wymusił! Reguluje to RODO! Rząd najprawdopodobniej celowo wdraża nielegalnie nowe obostrzenia, aby wytwarzał się zamęt, tworzyły się konflikty! Nie dajcie się temu i nie realizujcie segregacji sanitarnej!


14 Jul
14Jul

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.