Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na wniosek o udostępnienie informacji publicznej ws. m.in. ilości zachorowani na grypę! Prawnik wobec tego złożył sprawę do WSA, a Ministerstwo nie przekazało nawet w określonym terminie akt do Sądu! Adwokat wobec tego wnioskuje o karę dla Ministra Zdrowia w wysokości do 10-krotności przeciętnego polskiego wynagrodzenia w 2020 roku! Ministerstwa, urzędy mają obowiązek odpowiedzieć w terminie do 14 dni na wniosek o udostępnienie informacji publicznej, lecz ten czas mogą przedłużyć do dwóch miesięcy, ale muszą wtedy powiadomić adresata o wydłużeniu odpowiedzi! Może być też tak, że organ odmówi udzielenia informacji!


14 Mar
14Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.