Nowe rozporządzenie RM zakazało prowadzenie siłowni, klubów fitness oraz zakazuje oczywiście prowadzenie hoteli, restauracji, kin, stoków narciarskich itp.! Jest to rzecz jasna bezprawne! Ws. kwarantann nic zaś się nie zmieniło - takie same bezprawne przepisy! Ws. nakazu zakrywania ust i nosa dalej bez zmian - wciąż występuje sformułowanie "przy pomocy maseczki", gdzie słowo maseczka nie jest zdefiniowane! Generalnie w nowym rozporządzeniu wiele się nie zmieniło! Rząd zawsze na konferencjach przedstawia nowe zarządzenia bardzo pewnie, konkretnie, a w rozporządzeniach jest to napisane tak, że zawsze można to obejść (nie tylko ze względu na bezprawie, ale też możliwość znalezienia luk w rozporządzeniu, które można wykorzystać)!


20 Mar
20Mar

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.