RPO wniósł skargę do NSA na wyrok WSA z Bydgoszczy ws. kary sanepidowskiej! NSA na pewno uzna skargę i uchyli wyrok WSA! RPO jasno apeluje o bezprawiu plandemicznym, np. nakazie noszenia masek (aktualnym do grudnia 2020 r., od grudnia jest on legalny), zakazu wychodzenia z domu itp.! Wielokrotnie wnosi skargi kasacyjne na bezprawne decyzje administracyjne, mandaty za maski (do grudnia 2020 r.) itp.! RPO na razie nie jest pod wpływami PiS-u i dlatego nas broni! PiS na RPO chce dać swojego polityka, który nie ma stosownych kompetencji! Jeśli łamane są nasze prawa obywatelskie, to zgłaszajmy to do RPO! Ma on bardzo szerokie możliwości obrony nas!


28 Feb
28Feb

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.