Rozporządzenie RM mówi, że restauracje mogą dawać jedzenie ludziom jedynie na wynos, a nie w lokalu! Jest to jednak bezprawne! Sądy zawsze oddalają wnioski o ukaranie od Policji na restauratorów, którzy otwarli restauracje! Sąd Rejonowy w Gdyni oddalił wniosek o ukaranie i wypowiedział się, że normalne funkcjonowanie restauracji jest legalne, ponieważ Konstytucja jasno mówi, że ograniczanie wolności może nastąpić tylko drogą ustawy, a nie rozporządzenia (art. 33 Konstytucji)! Sąd stwierdził, że zamykanie restauracji jest niezgodne z Konstytucją i nie można za to karać ludzi! Wymiar sprawiedliwości stwierdził także, że otwarcie restauracji nie powoduje zagrożenia epidemiologicznego i nie może być karane z art. 165 KK! Policjanci bezprawnie nękają przedsiębiorców i narażają się na pozwy! Policjanci nie myślą i podporządkowują się przełożonym, którzy rozkazują im realizować bezprawie!


30 Apr
30Apr

Mateusz Zając

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.