WSA w Opolu uchylił karę sanepidowską 10 tys. zł nałożoną na fryzjera za prowadzenie salonu oraz umorzył postępowanie administracyjne w całości! Sąd jasno stwierdził, że podstawą do takich kar nie może być rozporządzenie rządowe, a rząd nie może drogą rozporządzeń zakazywać prowadzenia działalności gospodarczej (może jedynie czasowo ograniczać, a nie zakazywać)! WSA potwierdza, że swobód obywatelskich, wolności nie można ograniczać w formie rozporządzeń (tak jak obecnie)! Sąd podkreśla, że należałoby wprowadzić stan klęski żywiołowej, aby rząd mógł tak jak obecnie (i też w takiej formie) ograniczać naszą wolność! Opolski sąd wypunktował bezprawie rządu i bezsprzecznie stwierdził niekonstytucyjność rozporządzenia rządowego! Wskazał także, że wolność ludu można ograniczać jedynie ustawą i to ze względu na ważny interes publiczny! Sąd zwrócił uwagę także, że całkiem do niedawna nakaz zasłaniania ust i nosa był nielegalny!


05 Jan
05Jan

Mateusz Zając

Link do artykułu, w którym jest też zawarty wyrok sądowy - http://pressmania.pl/wsa-w-opolu-wydal-wyrok-i-uchylil-kare-grzywny-10-tys-zl-nalozona-przez-sanepid-na-fryzjera/

Komentarze
* Ten email nie zostanie opublikowany na stronie.