Globalny kryzys rozpoczął się w 2020 roku poprzez włodarzy tego świata, pod pozorem walki z wirusem! Degraduje się gospodarkę, normalność, a jeśli ktoś nie dostosowuje się do tzw. nowej normalności, to jest karany (np. za brak maski, otworzenie biznesu)! Ma to na celu wdrożyć całkowitą rewolucję zwaną Wielkim Resetem! Dawniej ludzi straszono wojnami, atakami, fizycznymi represjami, aby ich sobie podporządkować! Na jakiś czas jednak to ustało (po WWII), lecz obecnie powróciło! WWII miała na celu stworzenie podstaw NWO (ONZ, WHO, Bank Światowy itd.)! Plandemia to pozór do realizacji NWO! Niszczy się wolność i własność ludzi, aby zwiększyć do maksimum władzę rządzących! Wielkie organizacje tego świata (np. ŚFE, ONZ, Fundacja Rockefellera) w swoich oficjalnych raportach publikują wprost dalsze kroki NWO, a masy dalej uważają, że to teoria spiskowa, ściema! Dawniej było podobnie! Przywódcy mogli swoje plany wygłaszać w książkach (np. "Mein Kampf", a obecnie m.in. "Covid-19: Wielki Reset", "Czwarta rewolucja przemysłowa") lub w manifestach, a masy i tak nie budziły się na skutek tego! Taki efekt jest przez niezwykle silną propagandę kontrolującą umysły ludzi (mass media)! Dokumenty światowych organizacji są pisane tak, że realny przekaz jest odpowiednio zamaskowany przez skomplikowane sformułowania, np. rezyliencja, zrównoważenie, inkluzja, walka z biedą, ubóstwem, pandemią! Trzeba być obeznanym w temacie, kumatym, aby zrozumieć treść takich dokumentów! Obecne wydarzenia nie są spontaniczne, tylko realizowane wedle solidnie opracowanego scenariusza! Obudź się i nie bądź owcą, która bezmyślnie zmierza ku zagładzie!

  •  28.03.2021 23:50