Liczba wykonanych "testów" jest wprost proporcjonalna do ilości "zakażeń"! Statystyki w pełni zależą od ilości "testów"! Obecne "szczepienia" to eksperyment medyczny, a konkretnie leczniczy! To dlatego, bo przy "szczepionce" zrezygnowano z wielu badań związanych z GMO i wpływem na organizmy żywe! Zawieszono także przepisy zezwalające odpowiednim organom na żądanie od producentów "szczepionek" natychmiastowego zaprzestania stosowania GMO w sytuacji znaczących konsekwencji dla życia ludzkiego! "Szczepionkę" dopuszczono w trybie warunkowym uproszczonym przyspieszonym na rok (do lipca 2021 r.) z możliwością przedłużenia! Tyczy się to wszystkich "szczepionek" na Covid! Eksperyment leczniczy może być stosowany tylko wśród chorych! Nie ma określonej charakterystyki substancji czynnej w "szczepionce" i produktu końcowego, a mimo to "szczepionkę" dopuszczono warunkowo! Nie ustalono w pełni wytycznych co do "szczepionki"! Ma to być do grudnia 2023 roku! "Szczepionka" jest dopiero badana, a informacja o tym nie jest w ulotce dla pacjenta "szczepionki"! Eksperyment leczniczy to wdrożenie nowych i nie do końca sprawdzonych metod leczniczych, profilaktycznych dla osób chorych! "Szczepionka" pod to podlega! W "Narodowym Programie Szczepień" przyznano, że nie wiadomo wszystkiego co do "szczepionki"! Rząd jest świadomy, że "szczepienia" to eksperyment! Osoba poddana eksperymentowi musi dać świadomą i w pełni dobrowolną zgodę na udział w nim! Musi być ona w pełni poinformowana o eksperymencie (wiedza na jego temat)! Eksperyment medyczny musi mieć pozytywną opinię niezależnej komisji bioetycznej! Nie ma takiej dla "szczepionki"! Wdraża się obecnie tzw. obowiązkowe ubezpieczenie OC od przeprowadzania eksperymentu medycznego, co ma teoretycznie uchronić lekarzy i szpitale od skutków eksperymentów! Według tego prawa ubezpieczyciel ma prawo nie wydać ubezpieczenia osobie dotkniętej szkodami od eksperymentu, jak nie ma on pozytywnej opinii niezależnej komisji bioetycznej! Obecna rządowa kampania ws. "szczepionki" nie jest rzetelna i obiektywna! Nikt nie może być poddawany eksperymentowi medycznemu bez świadomej i dobrowolnej zgody! Przeprowadzania eksperymentu medycznego, gdy łamie się przytoczone tutaj prawo, jest surowo karalne! Nie można nikogo przymuszać do eksperymentu medycznego! Wymuszanie od pracownika "zaszczepienia" to dyskryminacja i mobbing! W kampanii rządowej nie mówi się, że "szczepienia" to eksperyment medyczny! Eksperymentu medycznego nie można przeprowadzić na człowieku, który kiedykolwiek wyraził sprzeciw wobec tego eksperymentu! Nie ma niezależnej i rzetelnej debaty publicznej ws. "szczepionki"! Nie przedstawia się rzetelnie faktów ws. "szczepionki", a nachalnie zachęca się do jej przyjęcia! Lekarze nie są świadomi, że "szczepienia" to eksperyment medyczny! Przekonują oni, że jest ona w 100% bezpieczna, o czym zaprzecza nawet sam producent! Trzeba edukować lekarzy! Nie znane są: interakcja "szczepionki" z lekami, jej wpływ na mleko matki, łożysko, ciążę i inne! Producenci "szczepionkę" zostali w pełni zwolnieni od odpowiedzialności za skutki "szczepień"! Musimy wywoływać tzw. pozytywną presję na lekarzach, policjantach i innych! Dziennikarze uczestniczą w wielkim spisku przeciwko ludzkości i nie informują rzetelnie ludzi o eksperymencie medycznym zwanym "szczepieniem"! Nie ma żadnej debaty publicznej w tej sprawie! Wszelkie listy otwarte lekarzy, naukowców zostały olane przez rząd, mimo że były bardzo znaczące i merytoryczne! Przymusowe "szczepienie" jest nielegalne, bo "szczepionka" jest eksperymentalna! Jeśli zgodzisz się na udział w eksperymencie, to w każdym momencie możesz zrezygnować z udziału w nim! Ogłoszenie stanu nadzwyczajnego nie może naruszać podstawowych praw człowieka! Stan nadzwyczajny nie zezwala na przymus udziału w eksperymencie medycznym! Nie reagujcie na zaczepki trollów! Koncentrujcie się na wartościowych działaniach!

  •  31.01.2021 19:10